• 2020 coaching Lineup

Dandenong Baseball Club Coach for Season 2020

 

 Dave Clarkson

Dandenong Baseball Club A1’s Coach for Season 2020

 

 Dave Clarkson
Shaun Surtees (Assistant)

Dandenong Baseball Club A2’s Coach for Season 2020

 

Scott Pepper

Dandenong Baseball Club B1’s Coach for Season 2020

 

Jarrod Hough

Dandenong Baseball Club B2’s Coach for Season 2020

 

TBC

 

 

Dandenong Baseball Club C1’s Coach for Season 2020

 

TBC

Dandenong Baseball Club C2’s Coach for Season 2020

 

TBC

Dandenong Baseball Club U18’s Coach for Season 2020

 

TBC

Dandenong Baseball Club U16’s Coach for Season 2020

 

TBC

Dandenong Baseball Club U14’s Coach for Season 2020

 

TBC

Dandenong Baseball Club U12’s Coach for Season 2020

 

TBC

Dandenong Baseball Club T-Ball Coach for Season 2020

 

TBC